โฟมกระชัง

โฟมกระชัง

คุณสมบัติพิเศษ

  • โฟม EPS หนาแน่นพิเศษ
  • น้ำหนักเบา
  • ลอยตัวในน้ำได้ดี
  • รับน้ำหนักได้มาก