โฟมก้อนนากุ้ง

โฟม 1.5lb     ขนาด      6 x 12 x 48 นิ้ว

คุณสมบัติพิเศษ

  • โฟม EPS แบบแน่น
  • ซึมน้ำช้ากว่า จึงใช้งานได้นานกว่า
  • ลอยตัวในน้ำได้ดี
  • รับน้ำหนักได้ดี

โฟมเบา    ขนาด      6 x 12 x 48 นิ้ว

คุณสมบัติพิเศษ

  • โฟม EPS แบบเบา
  • น้ำหนักเบา
  • ลอยตัวในน้ำได้ดี
  • ราคาย่อมเยา